Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Anieli, Juliana, Przemysława

Mariusz Wieczorek

  • Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowych na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na następujące zadania: CZERWONA WODA I droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Kolejowa, koszt szacunkowy: 230.000,- zł....
  • Posterunek Policji zlokalizowany na terenie danej miejscowości daje możliwość bezpośredniego dostępu do pracowników służb odpowiedzialnych za porządek, co z kolei przekłada się nie tylko na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, lecz także, co przecież równie ważne, na skuteczność działania funkcjonariuszy. Nie jest chyba żadną tajemnicą, że w większości przypadków...
  • 79 lat temu, 10 lutego 1940 r., władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której – wg danych NKWD – do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. Wywózka objęła chłopów, mieszkańców małych miasteczek, rodziny osadników wojskowych oraz...
  • Jak informowaliśmy wcześniej (KLIKNIJ), burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek zaapelował do lokalnych organizacji pozarządowych i indywidualnych mieszkańców samorządu o wzięcie udziału w spotkaniu dotyczącym organizacji tegorocznej, XXIII edycji Święta Grzybów.   Inicjatywa nowego włodarza gminy spotkała się z pozytywnym odzewem. W gronie przybyłych na...
  • Święto Grzybów, sztandarowa impreza plenerowa Gminy i Miasta Węgliniec, znana jest daleko poza granicami administracyjnymi organizującego go samorządu. Z opinii stałych uczestników tego cyklicznego wydarzenia wynika jednak, że jego jakość z roku na rok wyraźnie spada. Rozmach, z jakim organizowane były jego pierwsze edycje, pozostał jedynie wspomnieniem a jego obecny kształt...
  • Dnia 16 grudnia o godz. 16.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej  Polski w Węglińcu (tzw. kościół kolejowy) odbędzie się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu.  Świąteczny repertuar zabrzmi w wykonaniu Chóru młodzieżowego PSM pod...
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Węglińcu w ramach pomocy humanitarnej jako pierwsza jednostka w województwie dolnośląskim przekazała w dniu 1.12.2018r. samochód gaśniczy STAR 244 zaprzyjaźnionej jednostce na Ukrainie. Węglinieccy druhowie od ponad roku współpracują nieformalnie i utrzymują stały kontakt z kolegami z Ukrainy, odwiedzając się w tym czasie...
  • W minioną sobotę 17 listopada w sali konferencyjnej węglinieckiego magistratu odbyło się zaprzysiężenie nowego burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Mariusza Wieczorka, połączone ze ślubowaniem 15 radnych, wchodzących w skład organu stanowiącego. Pierwsze chwile swojego oficjalnego już urzędowania burmistrz Wieczorek rozpoczął od złożenia podziękowań mieszkańcom gminy za okazane mu zaufanie,...
  • Z jeszcze niepotwierdzonych informacji wynika, że w dwóch samorządach z terenu powiatu zgorzeleckiego, w których potrzebna była II tura wyborów, dojdzie do zmian na stanowiskach burmistrzów. W Węglińcu niemal na pewno wygrywa Mariusz Wieczorek, wciąż jeszcze Wicestarosta Zgorzelecki, natomiast w Bogatyni wyniki spływające z komisji wyborczych wskazują na...
  • Pierwsza tura wyborów samorządowych za nami. W części samorządów liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów pozwoliła na wyłonienie burmistrza czy wójta, który przejmie stery władzy lub będzie ją kontynuował przez kolejne lata. W części jednak rozkład głosów wymusza zorganizowanie II tury, która odbędzie się już w...