Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany

Kwalifikacja wojskowa 2019 r.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-02-21 09:50:18

W dniach  od 4 marca 2019 r. do 20 marca 2019 roku na terenie powiatu zgorzeleckiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. W powiecie zgorzeleckim obejmie około 500 osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku.

Powiatowej komisja lekarska pracować będzie od godziny 9:00 do godziny 15:00. W tym roku kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w nowym miejscu: w hali PGE Turów ARENA „Strefa VIP” przy ul. Lubańskiej 9a (II piętro) w Zgorzelcu.

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

 • mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998 i 1999, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowi, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1067 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1995-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w orku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o którym mowa w §2 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową.

Wszyscy, którzy stawią się na komisję w 2019 roku do kwalifikacji wojskowej z mocy prawa zostaną przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stanie się ostateczne.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza,  najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz