Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Gagrieli, Liwii, Leonarda

Kłamstwa dotyczące KKS Turów obalone! Wiemy już, kto zawinił!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-08-27 13:58:34

Podczas dzisiejszej (27.08.) konferencji prasowej, prezes KKS Turów Zgorzelec S.A. Mirosław Kabała przedstawił szczegółowe dane dotyczące procesu zadłużania klubu od roku 2006,  który w efekcie doprowadził do konieczności ogłoszenia upadłości przez spółkę. Dane przekazane przez prezesa ostatecznie obalają mit, głoszony przez osoby „zainteresowane” i bezkrytycznie  powielany przez zaprzyjaźnione media, o bezpośrednim wpływie obecnego zarządu na aktualny, katastrofalny stan klubu.


Szanowni Państwo, obejmując w dniu 28 września 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu KKS Turów Zgorzelec S.A. przyjąłem na swoje barki zarówno wielką odpowiedzialność, ogromny zaszczyt, ale i niełatwe wyzwanie. Pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej klubu, mnie jako Prezesowi Zarządu, nie pozostało nic innego, jak realizowanie wcześniej zawartych umów, także ze względu na fakt, iż już 3 dni później, czyli 1 października 2017 roku, drużyna oficjalnie zainaugurowała sezon 2017/2018 w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki.
Od początku swojej pracy skupiłem się przede wszystkim na pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych, które umożliwiały dalsze funkcjonowanie klubu. Mam tu na myśli podpisanie umów sponsorskich z firmami: Mega Serwis, Epore, Elbis, Sawex i Insbud, które wsparły Klub łączną kwotą 300 tys. zł. –
rozpoczął swoje wystąpienie prezes Kabała.

Niestety budżet, jak wynika z relacji prezesa, poza wydatkami bieżącymi, był dodatkowo obciążony spłatą roszczeń wierzycieli wynikających z umów zawartych przez poprzednie zarządy i rady nadzorcze. Zmagając się z tak olbrzymimi problemami, drużyna nie tylko dokończyła rozgrywki, ale po raz pierwszy od dwóch sezonów awansowała do play-off, dzięki fantastycznej serii zwycięstw na finiszu rundy zasadniczej.
Pomimo udanego sezonu, trudna sytuacja finansowa oraz brak środków na regulację niebotycznych, wieloletnich zobowiązań, sprawiły, że Zarząd KKS Turów Zgorzelec S.A. musiał podjąć kluczową decyzję w sprawie przyszłości klubu w oparciu o raporty zewnętrznych audytorów oraz sporządzone opinie prawne.

Informacje uzyskane od prawnika spółki, dokumenty sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2016, a także sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, wykazały bardzo wysoki balast zobowiązań wymagalnych. Na dzień 30 czerwca dług klubu wynosił ostatecznie 4 350 782 zł. Do tej kwoty należy również doliczyć zaległości wobec trenera Mathiasa Fischera w wysokości ok. 90 tys. Euro.  

Z przeprowadzonej analizy dokumentów i wewnętrznych audytów wynika, iż dług klubu narastał z roku na rok.

Znając obecnie stan finansowy klubu na przestrzeni ostatnich 11 lat, prezes podczas konferencji nie krył zdziwienia, przypominając retorykę swoich poprzedników mówiących o konieczności „zaciskania pasa”. Jak zauważył, finalnie sezony, które nazywano „oszczędnościowymi”, wcale oszczędnościowe nie były a zespoły budowane za niemałe pieniądze, osiągały najgorsze wyniki w historii klubu.

Mirosław Kabała przytoczył rok po roku stan finansów klubu, począwszy od połowy roku 2006, nie podając jednak nazwisk swoich poprzedników. My zrobiliśmy to za niego:

 • Okres: 18.07.2006 do 31 grudnia 2007 – dług: 1 887 989, 16 zł brutto, (prezes Arkadiusz Krygier – red.).
 • Okres: 01.01.2008 do 31 grudnia 2008 – dług: 1 607 058, 81 zł brutto (prezesi Arkadiusz Krygier, Piotr Waśniewski, Jan Michalski – red.).
 • Okres: 01.01.2009 do 31 grudnia 2009 – dług: 2 168 597, 79 zł brutto (prezes Jan Michalski – red.).  
 • Okres: 01.01.2010 do 31 grudnia 2010 – dług 1 973 885, 44 zł brutto (prezes Jan Michalski – red.).
 • Okres: 01.01.2011 do 31.12.2011 – dług 1 710 229, 90 zł brutto (prezesi Jan Michalski i Waldemar Łuczak).  

Zarząd klubu, jak powiedział obecny prezes, obracał w tym okresie pieniędzmi na halę. Z wymaganych 3 mln wpłacił miastu tylko 1,5 mln i dlatego też roczny zysk klubu wyniósł w tym okresie 1 561 170,14 zł.

 • Okres: 01.01.2012 do 31.12.2012 – dług 1 108 013, 39 zł brutto (prezes Waldemar Łuczak – red.).
 • Okres: 01.01.2013 do 31.12.2013 – dług 3 557 406, 07 zł brutto (prezes Waldemar Łuczak – red.).
 • Okres: 01.01.2014 – 31.12.2014 – dług 4 643 247, 56 zł brutto (prezes Waldemar Łuczak – red.).

Prezes Kabała przypomniał, iż jeden z prezesów (Jan Michalski – przyp. red.), stwierdził w jednym z wywiadów, że było to „najtańsze mistrzostwo”. Może i było, ale jak widać – zdobyte na ogromny kredyt.

 • Okres: 01.2015 do 31.12.2015 – dług 4 642 096, 05 zł brutto, (prezesi: Waldemar Łuczak., Jan Michalski, p.o. Aleksander Delijewski., Jerzy Stachyra – red.).


  Mirosław Kabała przypomniał również, iż tenże prezes (Jan Michalski – przyp. red.), w wywiadzie dla jednego z lokalnych portali utrzymywał, że pełnił swoją funkcję w latach 2008-2011. Nie wspomniał natomiast o okresie od 8.11.2015 do 20.11.2015r., za który również pobrał wynagrodzenie.

Skoro sytuacja klubu była rzekomo „tak dobra”, to dlaczego pozostał na stanowisko tylko przez 12 dni pytał retorycznie podczas dzisiejszej konferencji obecny prezes.

 • Okres: 01.01.2016 do 31.12.2016 – dług 4 892 191, 09 zł brutto, prezes Jerzy S.

To właśnie wtedy mówiono, że włączono tryb oszczędnościowy, a klub w rozgrywkach 2016/2017 osiągnął najgorszy wynik. Pomimo wypracowanego dodatniego wyniku finansowego w postaci 283 092, 61 zł, dług klubu wzrósł o 250 095, 04 zł.

 • Okres: 01.01.2017 do 31.12.2017 – dług 4 688 981, 90 zł brutto, Jerzy S., Mirosław K.

Prezes rozwinął również wątek dotyczący finansowych relacji na linii KKS Turów – miasto Zgorzelec, związany z umowa zawartą pomiędzy zgorzeleckim samorządem a PGE.

Dodatni roczny wynik finansowy, którym publicznie chwali się jeden z poprzednich prezesów (Jan Michalski – przyp. red.) oraz redukcja długów bardzo często wynikała z faktu, iż klub płacił za długi pieniędzmi przeznaczonymi na realizację umowy na budowę hali. Taki było m.in. w 2011 roku. Wówczas prezesi (Jan Michalski i Waldemar Łuczak – przyp. red.), z wymaganej wpłaty 3 mln zł na rzecz miasta, dokonali wpłaty tylko 1,5 mln zł. Identyczna sytuacja miała miejsce w roku 2012, gdy za rządów innego prezesa (Waldemara Łuczaka – red.), do pełnej wpłaty za halę zabrakło 1 mln 400 tys. zł.

W 2013 roku klub uiścił wpłatę o 100 tys. zł większą od kwoty wymaganej, jednakże łącznie Gmina Miejska Zgorzelec nie zafakturowała spółki kwotą 2 800 000 zł netto, tytułem współudziału w budowie hali sportowo-widowiskowej.

W 2018 roku podczas badania bilansu za 2017 rok biegli rewidenci poprosili miasto o niezależne potwierdzenie salda. Zgorzelec nie potwierdził wówczas zaległości wobec Spółki w wysokości 2,8 mln zł (sic!).

Ponadto w 2012 roku, w wyniku braku rozpoczęcia budowy hali sportowo-widowiskowej przez Gminę Zgorzelec, a fakturowania PGE kwotami wynikającymi z umowy, spółka osiągnęła zysk, w wyniku którego musiała zapłacić podatek dochodowy za 2011 rok (prezes Jan Michalski – red.) wraz z opłatą prolongacyjną o łącznej wartości 547 114 zł.

- Nie rozumiem, dlaczego dedykowana dla koszykówki hala, wybudowana przy wsparciu klubu i jego sponsora strategicznego, jest klubowi dzierżawiona przez Miasto Zgorzelec za kilkaset tysięcy złotych rocznie (350 tys. zł – przyp. red.). Myślę, a nawet jestem pewny, że jest to zjawisko niemalże niespotykane w polskich miastach, w których występują drużyny sportowe na poziomie ekstraklasowym podsumował ten aspekt działalności klubu obecny jego prezes.

Przypomniał również dodatkowe czynniki działające na niekorzyść klubu.
W lutym 2010 roku, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej, klub decyzją UKS musiał dopłacić podatek dochodowy za okres od 2006 do 2007 roku, czyli za czas, gdy prezesem klubu był pan Arkadiusz Krygier, wraz z odsetkami i kosztami komorniczymi w wysokości 1 101 180,94 zł.
Trudnej sytuacji spółki nie polepszały ponadto jednostronne kontrakty z zawodnikami i trenerami, które w żadnym stopniu nie zabezpieczały interesów klubu, a których bolesne skutki odczuł m.in. w tym sezonie. Za przykład poda m.in. sytuację z trenerem Mathiasem Fischerem, który domaga się od klubu pełnego wynagrodzenia za sezon 2017/2018 pomimo, iż odszedł z klubu w listopadzie 2017.

Na zakończenie konferencji, prezes powiedział:

- Jest mi przykro, że poprzez niefrasobliwą politykę finansową poprzednich zarządów, wiele osób zostało poszkodowanych i straciło zaufanie do Klubu. Lista wierzycieli składa się z 88 podmiotów (m.in. pracownicy na umowę - zlecenie, wynajem mieszkań, US, ZUS). W związku z zaistniałą sytuacją do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu zostało złożone doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jednocześnie chciałbym podziękować PGE Polskiej Grupie Energetycznej, dzięki której zgorzelecka koszykówka odnosiła ogromne sukcesy sportowe.
Wierzę, iż nowo powstała spółka KS Turów S.A. wspólnie z Polską Grupą Energetyczną będą godnie kontynuować ponad 50-letnią historię i podtrzymywać chlubne tradycje zgorzeleckiej koszykówki, a władze klubu będą w stanie jak najszybciej poinformować opinię publiczną o swoim planie na odbudowę dobrego imienia koszykówki w Zgorzelcu.

Wobec faktu, iż dług klubu kilkukrotnie przekroczył kapitał założycielski spółki jak również stanowiska PGE o braku możliwości finansowania dawnych zobowiązań,  Zarządowi Klubu nie pozostało nic innego jak postawienie spółki w stan upadłości. Stosowny wniosek został złożony w jeleniogórskim Sądzie Gospodarczym 16 sierpnia br.

 

Poniżej przedstawiamy stan finansów KKS Turów Zgorzelec S.A. w tabelach.

 Komentarze:
AparatArtur
Poniedziałek, 2018-08-27 14:10
Normalny człowiek wiedział jak jest od poczatku ,tylko lewackie towarzystwo wyło i napuszczało jedno na drugich ,świat zwariował !
AparatAli
Poniedziałek, 2018-08-27 14:54
dobry ruch z tą prokuraturą. Niech rozliczą winowajców i odpowiednio ukarzą. Czasy bezkarności już przeminęły.
AparatFan
Poniedziałek, 2018-08-27 14:55
Może powiesić transparent "Żądamy ukarania winnych upadku KKS Turów". Na wzór tych od Konstytucji :D
AparatI co panie Gronicz?
Poniedziałek, 2018-08-27 14:57
Jak można było doić kasę z jego ponoć ukochanego klubu? Miasto musiało tyle kasować od klubu? Hala nie zarabia w inny sposób? Może warto było jednak pomóc zamiast teraz bić pianę?
AparatJacek
Poniedziałek, 2018-08-27 14:58
Są nazwiska są lata są kwoty. Wszystko jasne. Tylko ślepy albo debil nie dostrzeże kto tak naprawdę pogrążył Tura.
AparatMama
Poniedziałek, 2018-08-27 14:59
To Gronicz zbudował dla klubu halę żeby na klubie zarabiać? Jestem w szoku!!!!!!!!
AparatO_o
Poniedziałek, 2018-08-27 15:07
Rafal G. i jego swita wydy...i KKS Turow i kibicow na sucho.
AparatJaco
Poniedziałek, 2018-08-27 15:12
Po tej konferencji widac wyraznie, ze zniszczenia klubu dokonal PiS tylko ze wzgledu niecheci politycznej. Kazdy wie ze mistrzostwo i euroliga byla na kredyt. Kazdy wie ze jakby dalej rzadzili ludzie z PO to by PGE te dlugi zaplacilo bez gadania, bo to byl koszt mistrzostwa. Dlaczego rolowano dlugiem a nie pokazano tego co dzis w 2015? Bo w 2015 nie bylo wyborow! Tylko osobiste animozje szefow PGE do PO spowodowaly upadek klubu. Dzieki tej konferencji kazdy kto potrafi SAMODZIELNIE myslec poznal prawdziwe przyczyny tego ze Turowa juz nie ma. Fatalne zarzadzanie przez ostatnie 3 lata (dlug bez zmian i brak wynikow sportowych) to glowny powod a nie to co bylo jasne od dawna, ze dlugt to byla cena mistrzostwa.
Aparat@Jaco
Poniedziałek, 2018-08-27 15:26
Doznałeś urazu mózgu czy co?????
AparatRozsądny
Poniedziałek, 2018-08-27 16:28
Albo sami zainteresowani wybieleniem się pisza ze to PiS zawinił albo komuś płaca za uporczywe zwalanie winy na obecną ekipę. Nie wierzę że normalny człowiek po zapoznaniu się z sytuacją mógł dalej uporczywie twierdzić że to PiS winny!!!!!!
AparatWilli
Poniedziałek, 2018-08-27 22:06
Lewacką retorykę o rzekomej odpowiedzialności PiS-u za upadek klubu właśnie diabli wzięli. Ciekawe co nowego teraz wymyślą :D
AparatBy
Wtorek, 2018-08-28 14:06
Dopóki rządzi nepotyzm partyjny, to nie ważne, kto rządzi, bo zawsze rządzi układ. Układ rządzi się przynależnością, poklaskiem, co gwarantuje miernocie korzyści, których normalnie nie zdobędą. Może kiedyś, kiedy zabraknie pokoleń przesiąkniętych sowiecką uległością idei "TKM", Polska odzyska swój blask, a Polacy swój kraj.
AparatMarek
Wtorek, 2018-08-28 18:08
Jak można było zrobić Michalskiego Prezesem klubu. Przecież On nię nie zna na koszykówce. A teraz widać , że również na finansach, Zadłużył klub i doprowadził po części do upadku.
AparatSS
Wtorek, 2018-08-28 21:43
Proponował bym jeszcze upublicznić zarobki w/w prezesów w tych latach.I mielibyśmy pełny obraz zarządzania klubem.
Aparatswojak
Środa, 2018-08-29 21:58
Miasto podjęło kiedyś uchwałę o nieodpłatnym użyczeniu hali klubowi, ale klub się nie zgodził. jak widać największe zadłużenie klubu powstało za rządów PiS. Wewnętrzne walki o stoły w pisie klubowi nie pomogły.
AparatHa ha ha
Czwartek, 2018-08-30 11:21
Jaco ja bym poszedł dalej. Uważam że powinni dać jeszcze jedną szansę tym prezesom. Oni na pewno dobrze chcieli i pewnie by to szybko naprawili
Aparatwtf
Czwartek, 2018-08-30 13:05
PiS zgasil swiatlo. Gdyby bylo tak zle jak tu piszecie, to PiS rozliczylby to juz 3 lata temu. teraz to skok na kase - ktos chce za bezcen przejac wszystko co klub do tej pory osiagnal...
AparatKrzysztof
Czwartek, 2018-08-30 19:36
A dlaczego medalu miasta Zgorzelec nie dostał pan Radosław! Ja bym mu przyznał nawet trzy medale szczególnie za reformę edukacji w Zgorzelcu. Tak samo przyznałbym trzy medale panu Rafałowi za tak wybitne osiągnięcia w Zgorzelcu przez tyle lat kadencji!
Aparat...
Poniedziałek, 2018-09-10 15:15
Ale był czas, żeby podjąć działania! Nic nie zrobili dla klubu! Myśleli, że klub przyniesie im prestiż i kasę, ale nie spodziewali się, że trzeba będzie pracować. Miało być za darmo panie prezesie. Jak się okazało, że trzeba coś zrobić, to nawet palcem nie kiwęli!
AparatGdzie?
Poniedziałek, 2018-09-10 15:22
Taki niby podjęli próby ratowania, jasne... Ciekawe czego?? Własnych stołków. Skoro były takie oszczędności to gdzie są te pieniądze??/
AparatKasia
Poniedziałek, 2018-09-10 15:44
Jak dla mnie to nie ma znaczenia z jakiej partii byli. Najważniejsze jest to, że nie zadbali, po prostu olali sprawę Turowa, który dla niektórych była wszystkim. Więc jak nie potrafią zadbać o klub to nie chcę, że się czymkolwiek zajmowali, zwłaszcza miastem albo państwem.
Dodaj komentarz