Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany

Z wizytą w Starostwie Powiatowym Görlitz!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-07-07 14:43:01

Dzisiaj w Görlitz odbyło się spotkanie z udziałem Wicestarosty Zgorzeleckiego Mariusza Wieczorka, Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Bogusławy Witkowskiej oraz gospodarza niemieckiego urzędu, Starosty Berndta Lange. Podczas wizyty omówiono bieżące sprawy, wynikające ze stałej współpracy pomiędzy polskim i niemieckim samorządem powiatowym.

Rozmowy dotyczyły, m.in. przejścia granicznego Deshka-Pieńsk. Wicestarosta Zgorzelecki przedstawił aktualną sytuację, dotyczącą budowy mostu łączącego obydwie miejscowości.

Podczas spotkania pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Kolei Landesamt für Straßenbau und Verkehr, które odbyło się 30 marca br. w siedzibie DSDiK w Jeleniej Górze, pracowano nad odpowiednimi zapisami w Umowie Partnerskiej oraz ustalono ostateczną wersję opisu przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w którym zostanie wybrany wspólny Wykonawca. W związku z tym 26 czerwca br. DSDiK ogłosiła przetarg pn. Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka. CPV 71320000-7.

Przedstawiciele powiatu zgorzeleckiego zapytali Starostę Goerlitz Berndta Lange m.in. o aktualną sytuacją związaną z napływem imigrantów na teren przygranicznego, niemieckiego powiatu. Z odpowiedzi gospodarza wynika, że tendencja przybywających azylantów jest malejąca i mieści się w granicach 20-40 osób, sami azylancie nie sprawiają problemów.  
Podczas spotkania strona niemiecka wysunęła również propozycję wspólnego projektu, który ma na celu podniesienie kwalifikacji językowych pedagogów z Polski i Niemiec. Przedsięwzięcie miałoby ruszyć już we wrześniu 2017r. – Jesteśmy otwarci na wszelkie projekty, przy współpracy ze stroną niemiecką, zwłaszcza, że mamy bardzo dobre doświadczenia. Te projekty są zarówno dla nas i dla Państwa działaniami, o które warto zabiegać – podsumowała Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Bogusława Witkowska.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz