Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Pracodawcy powiatu zgorzeleckiego w nowej odsłonie?!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2015-08-06 13:42:41

Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego powstał w styczniu 2004 roku i z założenia miał integrować środowiska przedsiębiorców zarówno tych najmniejszych, zatrudniających jedną osobę, jak i średnich oraz największych. Głównym celem i ideą przewodnią nowo powstałego stowarzyszenia miało być wspólne reprezentowanie swoich interesów, jako przedsiębiorców, przed organami władzy zarówno rządowej jak i samorządowej.

Na dzień dzisiejszy ZPPZ zrzesza jednak niecałą setkę przedsiębiorców.
Czy jest to wystarczająco silna reprezentacja i czy główne cele zostały osiągnięte? Wydaje się, że nie do końca i zapewne podobnego zdania byli przedsiębiorcy, wyłaniając z początkiem sierpnia br. ze swojego grona nowego prezesa Związku.

- Mamy świeże podejście do dzisiejszej rzeczywistości, nowe plany i ogromną chęć do wspólnego, aktywnego działania - mówi Tomasz Strykowski, nowy prezes ZPPZ.

Jak twierdzi nowy prezes, obecny styl funkcjonowania Związku musi przejść do historii. Dotychczasowe spotkania z urzędnikami, z których niewiele wynikało - z uwagi na bardziej towarzyski, aniżeli merytoryczny charakter - muszą zmienić swoją formułę. Powoływanie pełnomocników przez burmistrzów (o jednym z takich pełnomocników pisaliśmy TUTAJ), czy wójtów niewiele zmieniło we wzajemnej relacji a przedsiębiorcom zależy przede wszystkim na efektywności działań.

- Nasze działania muszą być skuteczne i przynosić wymierne efekty dla naszych firm a przez to dla zatrudnionych przez nas pracowników. Bo to oni właśnie stanowią siłę napędową naszego regionu. Jednym z takich skutecznych narzędzi do realizacji zakładanego celu stanowią fundusze dla małych i średnich firm z programów transgranicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dostępnych środków unijnych. I po nie zamierzamy sięgnąć – zapowiada prezes.

Czy nowemu zarządowi ZPPZ wystarczy determinacji, aby zrealizować swoje nowe, ambitne zamierzenia? Jak się wydaje, pierwsze kroki zostały już poczynione. W ostatnich dniach podjęto decyzję o utworzeniu profesjonalnego, nowocześnie prowadzonego biura Związku a powołany przez Zarząd i członków ZPPZ dyrektor, Wiesław Zoszczuk, już teraz deklaruje intensywne działania.

- Na terenie naszego powiatu funkcjonuje blisko dwa tysiące firm prowadzących działalność gospodarczą i zamierzamy zaprosić do współpracy jak największą ich liczbę. Należy zdać sobie sprawę, że im większa reprezentacja przedsiębiorców tym skuteczniejsza siła oddziaływania, również na lokalne władze, dla naszego wspólnego przecież dobra. Pragniemy stworzyć takie warunki dla pracodawców, by ci z kolei mogli zatrudniać jak największą ilość dobrze zarabiających pracowników.
Podejmiemy konstruktywne działania zmierzające do tego, aby w naszym regionie wszelkie inwestycje i usługi były realizowane przez lokalne firmy - bo to one płacą podatki, realnie zasilające samorządowe budżety. I jednocześnie stanowią źródło utrzymania dla ogromnej rzeszy lokalnych rodzin -
przekonuje Wiesław Zoszczuk.

Czy ambitne zamierzenia nowych władz ZPPZ zostaną zrealizowane a Związek nabierze przysłowiowego „drugiego oddechu”, zapewne przekonamy się już w najbliższych miesiącach.
Ze swojej strony życzymy powodzenia!

 

Cele ZPPZ
ZPPZ ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych 
w Związku Pracodawców, a w szczególności:
• reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców wobec związków zawodowych pracobiorców, organów władzy, administracji i samorządów terytorialnych,
• ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,
• działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
• oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawcy, organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców w zakresie stosunków pracy, 
• występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,
• kreowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych,
• podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej przede wszystkim swojego  środowiska i regionu,
• opracowanie programów rozwoju społeczno - gospodarczego uwzględniając rozwój przedsiębiorczości,
• opracowanie programów i projektów umożliwiających występowanie o pomoc w ramach Narodowych Planów Rozwoju, Projektów Unii Europejskiej aktualnej perspektywy finansowej i innych wspierających rozwój przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Podstawowe zasady działania ZPPZ 
•  być niezależnym od władz państwowych i samorządowych ale ściśle z nimi współpracować,
•  być apolitycznym i nie wiązać się trwale z partiami politycznymi, ale orientować się w ich programach i wspierać te, które rozwiązują problemy pracodawców,
•  reprezentować i bronić interesów pracodawców,
•  być organizacją pracodawców o charakterze dobrowolnego zrzeszania.

 

Komentarze:
AparatAntoni Strzelczyk
Czwartek, 2015-08-06 16:10
Gratuluję Ci Wiesławie, pamiętam Twoje aktywne zaangażowanie podczas pracy z pierwszych lat funkcjonowania Związku (byłem jednym z jego współzałożycieli, obecnie jestem już na emeryturze), jestem przekonany, że wyprowadzisz Związek z obecnego marazmu, ku pożytkowi i w interesie wszystkich zrzeszonych w Związku Pracodawców firm, tak w interesie tych firm jak i zatrudnionych w nich pracowników... Pozdrawiam, życząc wielu sukcesów tak na niwie zawodowej jaki osobistej i społecznej, wszystkich dotychczasowych Partnerów ze Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego, Antoni Strzelczyk
Aparatpracownik
Piątek, 2015-08-07 08:02
To dobry sygnał , może w końcu skończy sie układ podstolikowy i nasze powiatowe firmy , które umieją i mogą - zaczną prowadzić i realizować inwestycje - bo to siara że taki chłam sportowy za 50 mln buduja firmy krzaki z nikąd .....
Dodaj komentarz