Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany

PGE GiEK podsumowuje VI edycję wolontariatu pracowniczego PGE Pomagamy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-12-16 13:38:10

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza spółka PGE GiEK z Grupy PGE zorganizowała w Bełchatowie spotkanie wszystkich swoich wolontariuszy, którzy w 2019 roku w ramach VI edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy" wykonali aż 13 projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu na rzecz społeczności lokalnych.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych celem uznania pracy wolontariuszy na całym świecie, którzy poświęcają swój czas i umiejętności niosąc pomoc innym. Z tej okazji w Bełchatowie zarząd spółki PGE GiEK zorganizował spotkanie pracowników Centrali spółki, Elektrowni Bełchatów i Turów, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, a także Kopalni Bełchatów i Turów, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy". Z wolontariuszami spotkali się m.in Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE GiEK, Andrzej Legeżyński, dyrektor Elektrowni Bełchatów, Sławomir Pabich, zastępca dyrektora KWB Bełchatów, a także Agnieszka Wysocka, członek rady Fundacji PGE i dyrektor departamentu komunikacji PGE GiEK.

W tegorocznej, VI edycji Programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy" wolontariusze z PGE GiEK zrealizowali 13 projektów. Na ich realizację Fundacja PGE przeznaczyła ponad 80 tys. zł. W skład 13 zespołów weszło 68 wolontariuszy, którym pomagały 43 osoby wspierające. Wolontariusze PGE przepracowali łącznie ok. 4 tys. godzin, co jest równoważne z miesięczną pracą 24 osób. To imponujący wynik, który bez wątpienia przełoży się na wymierne korzyści dla społeczności w lokalizacjach, gdzie jesteśmy obecni poprzez naszą działalność wytwórczą i wydobywczą  – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Tegorocznej edycji Wolontariatu przyświecały motywy przewodnie, którymi były bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, szeroko rozumiana edukacja, a także cel społeczny, opierający się na budowie lokalnego partnerstwa, kształtowania dobrych relacji wśród pracowników oraz budowania pozytywnego wizerunku Grupy PGE.

Zwycięskie projekty były bardzo różnorodne i angażowały różne grupy beneficjentów. – Poprzez działalnie możemy dać najlepsze świadectwo społecznego zaangażowania. Od 2014 roku nasi wolontariusze odnawiają sale i świetlice szkolne, zakładają ogrody, prowadzą warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów, pracują w hospicjach, z bezdomnymi i niepełnosprawnymi. Oprócz tego, nasi wolontariusze działają także na rzecz zwierząt, ekologii i ochrony środowiska, jednak nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których ofiarowali swoją bezinteresowną pomoc – dodaje Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ciągu wszystkich VI edycji programu wolontariackiego PGE „Pomagamy" zrealizowano w całej Grupie PGE łącznie aż 267 projektów na terenie całego kraju. Wolontariusze na realizację projektów poświęcili w sumie 64 815 godzin, a zbiorcze wsparcie finansowe przekazane przez Fundację PGE na realizację projektów wyniosło blisko 1,5 mln złotych.

Tegoroczni liderzy wolontariatu pracowniczego PGE wraz ze swoimi zespołami zrealizowali następujące projekty:

 

Lokalizacja: Bełchatów

1. Lider projektu: Marta Konieczna z Centrali GiEK

Remont świetlicy socjoterapeutycznej wraz z warsztatami edukacyjnymi nt.: energii elektrycznej dla dzieci i młodzieży. Projekt zrealizowany został we współpracy ze świetlicą terapeutyczną im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Lider projektu: Artur Pierzyński z Centrali PGE GiEK

„Z energią przez świat" to projekt edukacyjny, łączący przekazanie wiedzy z zakresu wytwarzania energii z budową lokalnego partnerstwa, który zrealizowany został z Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie;

3. Lider projektu: Paulina Król-Migała z Centrali GiEK

Zrealizowany na rzecz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie projekt „Przedszkolna Grupa Energii ... Prąd otacza mnie, a Ja – Przedszkolak to wiem!!!" poprzez zabawę przybliżył przedszkolaków do świata elektryczności, tworząc równocześnie ciekawe pomoce dydaktyczne.

4. Lider projektu: Karol Mateusiak z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

„Oaza zieleni – miejsce spokoju, harmonii i wyciszenia" to projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości" w Szczercowie na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach którego udało się stworzyć dla osób niepełnosprawnych miejsce bezpieczne i wolne od czynników wywołujących stres.

5. Lider projektu: Tomasz Tarnowski z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Projekt „Z LED za pan brat" zrealizowany został w Zespole Szkół w Burzeninie i polegał na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego, przy wykorzystaniu spektaklu teatralnego „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni", opowiadającego o bezpiecznym i oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej;

 

Lokalizacja: Turów/Bogatynia

 

6. Lider projektu: Małgorzata Wójcicka-Milewska z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Projekt „Edukacja i turystyka piesza trasami pełnymi energii", który zrealizowany został z Sołectwem Jasna Góra, dzięki któremu odnowiono ścieżkę turystyczną, na której powstały ławki oraz tablice informacyjne z mapą terenu oraz dodatkowe ścieżki dla turystów odwiedzających tą malowniczą wieś. Finałem była gra terenowa pt. „Z energią w tle" oparta na zasadach geocachingu oraz quiz wiedzy o Kopalni i Elektrowni Turów;

7. Lider projektu: Dorota Bojakowska z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

„Bycie eko – warunkiem przetrwania ludzkości" to projekt, który zrealizowany został na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni i połączył cykl szkoleń o tematyce ekologicznej, z remontem ławek znajdujących się na szkolnym patio, zagospodarowaniem terenu wokół, nasadzeniem roślinności, pomalowaniem muru w motywy bajkowe związane z ekologią i przywróceniem tego miejsca szkolnej społeczności;

8. Lider projektu: Wojciech Sawicki z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Przeprowadzenie dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie zajęć warsztatowych na temat kształtowania odpowiedzialnych nawyków związanych z efektywnością energetyczną oraz korzyści wynikających z oszczędzania energii w szkole i domu, który zrealizowany został na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu;

9. Lider projektu: Andrzej Szostak z Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Projekt „LEDszkole", który realizowany został na rzecz Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, zakładał wymianę oświetlenia w placówce na energooszczędne, a także przybliżenie najmłodszych na czym polega praca elektryka oraz nauczenie najmłodszych energooszczędnego i efektywnego korzystania z energii elektrycznej na co dzień;

10. Lider projektu: Dariusz Olechnik z Elektrowni Turów

W ramach projektu zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni; „Z rakietą przy stole" zakupiono stoły do gry w ping-ponga oraz zorganizowano zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych. Inicjatywa miała na celu popularyzację zdrowego stylu życia.


11. Lider projektu: Sylwester Ignatowicz z Elektrowni Turów

Dzięki projektowi podniesienia efektywności energetycznej pomieszczeń świetlicy wiejskiej, który zrealizowany został w Opolnie Zdroju, w pomieszczeniu tym zamontowano rolety, drzwi oraz instalacje energooszczędnego oświetlenia, dzięki czemu przebywające w nim dzieci będą mogły spędzać w nim czas w cieple i lepszych warunkach. Dodatkowo warsztaty i quiz dla mieszkańców oraz konkurs rysunkowy pn. „Kraina energii dla dzieci" przybliżyły wiedzę o energii oraz metodach jej oszczędnego użycia.

 

Lokalizacja: Zespół Elektrowni Dolna Odra

 

12. Lider projektu: Iwona Szostak z Zespołu Elektrowni Dolna Odra

Projekt „Klub Terapeutyczny", który zrealizowany został we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kołem w Gryfinie, którego celem było utworzenie przestrzeni sprzyjającej profesjonalnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym.

13. Lider projektu: Sylwia Korczak z Centrali PGE GiEK

Projekt polegający na odtworzeniu radiowęzła szkolnego oraz na organizacji warsztatów z korzystania z tego kanału komunikacji zrealizowany został w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Szkolna mini rozgłośnia radiowa spełnia w placówce oświatowej wiele funkcji, m.in. edukacyjną, alarmową, informacyjną a także rozrywkową. Projekt miał na celu ułatwienie organizacji szkoły oraz poprawę komunikacji pomiędzy gronem pedagogicznym a jej uczniami szkoły.

 

 

 

Źródło: PGE GiEK S.A.

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz