Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany

Co z remontem ulicy Poniatowskiego w Zgorzelcu?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-12-04 15:14:50

W pierwszej połowie listopada rozpoczęły się prace związane z remontem ulicy Poniatowskiego, II etap.
Zamówienie obejmuje w swoim zakresem w szczególności: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, 2) wymianę pierścieni i włazów do studni rewizyjnych, 3) wymianę korpusów i rusztów żeliwnych studzienek ulicznych ściekowych, 4) rozbiórkę i ułożenie nowego materiału ścieku przykrawężnikowego, 5) regulacje wysokościowe studzienek ulicznych ściekowych, studni rewizyjnych, zasuw wodociągowych i gazowych, 6) wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa profilująco-wyrównawcza i warstwa ścieralna), 7) wykonanie oznakowania drogowego poziomego grubowarstwowego.

Choć od wejścia firmy na teren budowy upłynął już ponad miesiąc, udało im się jedynie usunąć starą nawierzchnię, po czym… prace ustały.

- Ta ulica to prawdziwy tor przeszkód upstrzony przeróżnymi niespodziankami. Muldy, uskoki ale najgroźniejsze z nich, bo grożące poważnym uszkodzeniem pojazdów to studzienki czy zasuwy, wystające wysoko ponad powierzchnię drogi. Po co rozpoczynali tę robotę, skoro po dziś dzień nikt jej nie kontynuuje? – piekli się Pan Janusz, który z racji zamieszkania korzysta z tej drogi nawet kilka razy dziennie.
Po co ją rozkopali, skoro teraz nie kontynuują robót? - dodaje

Firma, która wygrała przetarg ma 2 miesiące na remont ulicy Poniatowskiego, od chwili podpisania umowy. Czy jednak widząc tempo robót, istnieje szansa na zachowanie terminu jej oddania do użytku?
A jeśli nie, czy zgorzelecki magistrat wydłuży czas realizacji tej inwestycji, dzięki czemu firma nie będzie musiała płacić kar umownych a budżet nie zostanie zasilony sporym zastrzykiem gotówki? Jak stało się w ostatnim czasie w przypadku znanej mieszkańcom firmy, remontującej obecnie centrum Zgorzelca.

Póki co, ze strony inwestora, czyli Urzędu Miasta Zgorzelec, panuje w  sprawie zastoju na Poniatowskiego głucha cisza.  

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz