Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany

Mieszkańcy Tylic i Gozdanina otrzymają do dyspozycji nowe świetlice

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-02-04 13:27:08

1 lutego w miejscowości Złoty Stok Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Małgorzata Korelin oraz Skarbnik Gminy Zgorzelec Rafał Jasiul podpisali umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, na mocy których Gmina Zgorzelec i GOK otrzymają promesy o łącznej wartości 1 mln złotych z projektu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja zostanie przeznaczona na budowę dwóch świetlic wiejskich w Tylicach i Gozdaninie.

Dofinansowanie z PROW mogło obejmować obszar należący do gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz