Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany

"Pozytywna Energia" w Gozdaninie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-06-25 15:19:23

W dniu 23.06.2018 r. w Gozdaninie odbyły się warsztaty pn.: „Praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - fuzja spuścizny kulturowej i technicznej”, które realizowane były w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy regionu, w tym Piotr Machaj - Wójt Gminy Zgorzelec. Warsztaty zostały zorganizowane przez grupę nieformalną „Pozytywna Energia” przy współpracy z sołtysem Gozdanina Janem Zatylnym.

Warsztaty obejmowały wykład prowadzony prze Krzysztofa Strzelińskiego, składający się z dwóch części. Podczas pierwszej części uczestnicy zapoznali się z problemem coraz większego zapotrzebowania na energię oraz wyczerpujących się surowcach niezbędnych do funkcjonowania energetyki konwencjonalnej. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się również czym jest energia elektryczna i czym są odnawialne źródła energii. W drugiej część wykładu, w kontekście negatywnego wpływu energetyki konwencjonalnej na społeczność lokalną uczestnicy mogli poznać historię Serbołużyczan. W wyniku dokonywanych przesiedleń z terenów przeznaczonych pod kopalnie ta niegdyś jednolita i silna grupa etniczna uległa rozproszeniu, a ich zwyczaje i język powoli zanikają.

Oprócz wykładu warsztaty obejmowały część praktyczną, którą prowadził Dariusz Magierski. Uczestnicy warsztatów stworzyli rzeźbę kinetyczną wykorzystującą siłę wiatru, której detale inspirowane są rękodziełem przed- i powojennych mieszkańców regionu. Rzeźba  promować ma ideę, w której Dolnoślązacy czerpiąc z bogactwa kulturalnego regionu działają na rzecz jego przyszłości.

Źródło: UG Zgorzelec

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz