Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany

Które drogi powiatowe doczekają się remontu w najbliższym czasie?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-03-31 14:43:51

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego przedstawiono plan remontów i modernizacji dróg powiatowych. Sprawdź, które drogi zostaną wyremontowane lub naprawione jeszcze w tym roku.

 

Temat konkretnie i szeroko omówiła Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Agnieszka Skonieczka. Inwestycje drogowe będą prowadzone na całej sieci dróg powiatowych. W każdej gminie szykują się większe lub mniejsze remonty.

 

Najwięcej dróg powiatowych przebiega przez dwie gminy: Zgorzelec i Sulików, stąd też większość inwestycji drogowych zaplanowanych jest właśnie na tych terenach. Pierwszą planowaną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej 2397D Zgorzelec – Jerzmanki. Z uwagi na to, że wcześniej opracowana dokumentacja posiadała wady (projektanci nie zauważyli m.in., że przy drodze znajduje się zabytkowy mur czy też kostka pod nawierzchnią) starostwo musiało ponownie rozpocząć procedurę oraz opracować nową dokumentację projetowo - kosztorysową. Według planu prace mają rozpocząć się na przełomie lipca i sierpnia.

 

Drugą planowaną inwestycją jest remont drogi powiatowej 2378D od skrzyżowania Radzimów-Bierna do nowego odcinka w Biernej. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg. Planowany koszt inwestycji wynosi 800 tys. zł. Na sfinansowanie tego zadania starostwo otrzymało środki, w wysokości 170 tys. zł, z tak zwanego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

Kolejną inwestycją jest przebudowa jednokilometrowego odcinka drogi powiatowej 2380D Studniska Dolne – Studniska Górne. To jest kolejny etap remontu. Na wykonanie prac starostwo otrzymało wsparcie finansowe, w wysokości 25% kosztów inwestycji, od Gminy Sulików. Aktualnie trwa weryfikacja ofert.

 

Przebudowana zostanie również droga powiatowa 2398D w Gozdaninie (wraz z budową zjazdów na odcinku 750 mb). Na przeprowadzenie tej inwestycji starostwo otrzymało 895 415 zł (50% wartości inwestycji) dofinansowania od Wojewody Dolnośląskiego. W kosztach będzie partycypować także Gmina Zgorzelec, dając 25% wartości inwestycji. Zakończono już przetarg, w tej chwili trwa weryfikacja dokumentacji.

 

Zarząd podjął decyzje o budowie chodników w następujących miejscowościach: Skrzydlice oraz Łagów (od Szkoły Podstawowej w kierunku Pałacyku). W tym roku ma zostać wykonane także odwodnienie na drodze powiatowej 2380D Sulików – Studniska. Zadanie to obejmuje wykonanie odwodnienia wraz z naprawą cząstkową nawierzchni. Prace zostaną rozpoczęte w kwietniu.

Następnymi zadaniami są m.in.: udrożnienie przepustów w Osieku Łużyckim, remont dwóch przepustów zlokalizowanych przy drodze powiatowej 2161D Bogatynia – Opolno oraz wykonanie odwodnienia na trasie Bogatynia – Sieniawka. Przepusty zostaną także wyremontowane przy drogach powiatowych w Skrzydlicach, Sławnikowicach i Jędrzychowicach. Wykonane zostanie również odwodnienie w miejscowości Spytków.

 

W Żarkach Średnich przy posesji 103 zostanie przeprowadzony drugi etap inwestycji związanej z odprowadzaniem wód opadowych. Starostwo planuje także wykonanie odwodnienia i remont chodnika przy drodze powiatowej w Porajowie.

 

Kolejną dużą inwestycją będzie wymiana sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Andersa z Reymonta w Zgorzelcu. Prace będą polegały na odłączeniu się od sygnalizacji skrzyżowania przy ul. Łużyckiej (za które odpowiada Miasto Zgorzelec). Sygnalizacja zostanie również wymieniona przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2.

W tym roku podjęto decyzję, że remont cząstkowy nawierzchni będzie wykonywany po raz pierwszy dwoma metodami. Pierwsza polega na uzupełnianiu ubytków masą „na gorąco”, co gwarantuje większą trwałość. Druga metoda będzie stosowana w sytuacjach awaryjnych i będzie polegała na uzupełnianiu ubytków masą z recyklera.

 

Komentarze:
AparatKasia
Niedziela, 2017-04-02 09:43
a pani dyrektor nie mieszka czasami w Spytkowie? z pewnością mieszkają tam jej rodzice!
Aparatdyrektor
Poniedziałek, 2017-04-03 19:39
i może w końcu w Spytkowie nie bedzie puszczane szambo do rowów. a tam do niedawna najwięcej pomyj były usuwanych z posesji pewnych państwa ...
Aparatja
Poniedziałek, 2017-04-03 20:26
A kto powinien zabiegać o odbudowę ul.Dworcowej w Sulikowie?
masakra!
Aparatoby
Środa, 2017-04-05 14:35
Choć raz dobra zmiana okazała się prawdziwa, brawa dla nowej Pani Dyrektor
Dodaj komentarz