Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Konstancji, Krystiana, Sylwany

Nowa formuła pracy dzielnicowych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-03-31 13:14:48

O dzielnicowych zwykło się mówić, że jest to tzw. „policjant pierwszego kontaktu”. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią oni ważne ogniwo między policją i społeczeństwem. Przyjazny, otwarty, aktywny i skuteczny – to cechy dobrego dzielnicowego. Nowa forma pracy dzielnicowego ukierunkowana jest w głównej mierze na identyfikację problemów społeczności lokalnych, rozwiązywanie ich i eliminację zagrożeń.

30 marca 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas” poświęcona służbie dzielnicowych w nowej formule i roli dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w lokalnych środowiskach.

W konferencji, oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusza Golanowskiego, Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa Niziołka nadzorującego pion prewencji oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzeja Łuczyszyna nadzorującego pion logistyczny, udział wzięli również Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, mł. insp. Iwona Klonowska Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, mł. insp. Arkadiusz Kopczyński Radca Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przedstawiciele komend miejskich i powiatowych policji garnizonu dolnośląskiego.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski rozpoczynając konferencję podkreślił m.in., że nowa formuła pracy dzielnicowych, to przede wszystkim zbliżenie ich do społeczeństwa, a przez to ułatwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym. To także poświęcenie większej uwagi problemom pojawiającym się w środowisku lokalnym i większe możliwości w podejmowaniu, a także inicjowaniu działań wspólnie z mieszkańcami i innymi podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz ich rozwiązywania.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zwrócił uwagę na to, że, właśnie m.in. poprzez pracę dzielnicowego tworzy się zaufanie społeczeństwa do policji. To dzielnicowy jest wizytówką tej formacji, a zaufanie jest szczególnie ważne, bo ono buduje poczucie bezpieczeństwa. Stąd szczególna rola dzielnicowych, jaką odgrywają w administracji publicznej.

- Mam świadomość jak praca policji, w tym dzielnicowych jest trudna. To Wy znacie potrzeby mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa. Miejcie świadomość, że robicie rzeczy niezmiernie ważne i za to chciałem podziękować wszystkim dolnośląskim dzielnicowym – przekazał wojewoda dolnośląski kończąc swoje wystąpienie.

W dalszej części konferencji omówiono zagadnienia dotyczące roli dzielnicowego w uspołecznieniu działań policji, praktycznej strony nowej formuły służby dzielnicowego, rozwiązań organizacyjnych, priorytetów i zadań stawianych przed dzielnicowymi, a także wyników wybranych obszarów uzyskanych w ramach ogólnopolskich badań dzielnicowych. Konferencja była też okazją do wyróżnienia dolnośląskich dzielnicowych, którzy zasłużyli się dla społeczeństwa szczególnymi osiągnięciami.

Wśród wyróżnionych byli dzielnicowi, którzy wykazali się zasługami m.in. w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców, czy też udzielaniu pomocy i wsparcia osobom potrzebującym, a także ci, którzy wykazali się wyjątkową aktywnością i skutecznością w działaniach społecznych i działaniach na rzecz mieszkańców oraz bezpieczeństwa publicznego. Listy gratulacyjne wręczyli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski i Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Ze zgorzeleckiej komendy wyróżniony został  starszy dzielnicowy aspirant sztabowy Stefan Hajkowski - starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

Asp. szt. Stefan Hajkowski służbę w policji pełni od 1996 roku, zajmując coraz wyższe stanowiska służbowe w pionie ruchu drogowego oraz prewencji. W miarę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabywania doświadczenia w 2006 roku mianowany został na stanowisko dzielnicowego, a następnie w 2017 roku na stanowisko starszego dzielnicowego. Jego praca jest oceniana bardzo wysoko, zaangażowanie i profesjonalizm są dobrze znane i cenione, zarówno przez funkcjonariuszy jak i społeczność powiatu zgorzeleckiego. W rejonie pełnienia służby jest osobą znaną i szanowaną.

Rejon patrolowania dzielnicowego:
Jerzmanki, Jędrzychowice, Łagów, Koźmin, Kunów, Tylice.
Telefon służbowy: 75/6494334 , 797306333

 

Dzielnicowi, to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów. Rozpoznają ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne. Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Głównym założeniem programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co mieli mniej czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program ten, to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia, a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Dzielnicowi miejscy nie realizują też nakazów doprowadzeń, a także w mniejszym zakresie uczestniczą w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Kolejną zmianą jest opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań, jest konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy z nas będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

Aby nowa formuła przyniosła zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych – kadrowy, szkoleniowy, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjny. Jest to diametralna zmiana w zasadach funkcjonowania dzielnicowych, stąd też musi ona być rozłożona w czasie.

Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, skrzynkę e-mailową, a dane kontaktowe do niego z łatwością znajdziemy w aplikacji "Moja Komenda". Na Dolnym Śląsku służbę pełni ponad 600 dzielnicowych.

Instytucja dzielnicowego oficjalnie pojawiła się już w 1926 roku, powołana 1 października rozkazem nr 330 ówczesnego Komendanta Głównego Policji Państwowej. W ślad za nią ukazał się rozkaz nr 331 KG PP, stanowiący niejako akt wykonawczy do niej, czyli instrukcję o dzielnicowych.

Źródło: KPP Zgorzelec

Komentarze:
AparatAdam
Sobota, 2017-04-01 07:32
W komisariacie w Pieńsku nie widać aby przestrzegane było rozporządzenie Komendanta Głównego Policji o pracy dzielnicowego. Jak nie było widać na ulicy tak niema do chwili obecnej i co z rozporządzenia jak robią co chcą. A ja nawet nie wiem kto na terenie Pieńska jest dzielnicowym.
AparatGość
Sobota, 2017-04-01 18:07
Lepiej zajmijcie się złodziejami rowerów !!!
AparatSama ja
Sobota, 2017-04-01 21:02
Gratulacje dla Pana Hajkowskiego fajny facet
AparatDo Adam
Poniedziałek, 2017-04-03 08:22
Na terenie Pieńska jest dwóch dzielnicowych, którzy mają swoje rejony, w zalezności na jakiej Pan ulicy mieszka jest albo pan Polerowicz albo Dyjankiewicz. Większość osób obydwóch Panów zna.
AparatDoda
Wtorek, 2017-04-04 13:18
Nie widziałem ani jednego pana ani drugiego aby patrolował ulice pieszo tylko jak patrol zmotoryzowany w radiowozie. To pytam się czy dzielnicowy ma patrol pieszy i zmotoryzowany, kto tak planuje służby panie komendancie.
Dodaj komentarz