Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Gagrieli, Liwii, Leonarda

Cena za wodę i odprowadzanie ścieków w Bogatyni bez zmian

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-03-01 09:00:51

27 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbyła się 54. sesja VII kadencji bogatyńskiego samorządu. Program sesji obejmował podjęcie wielu uchwał, wśród których znajdowały się również te związane z dopłatami za wodę i odprowadzane ścieki.

Zarówno uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia jak i uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia, radni przyjęli jednogłośnie, pozostawiając ceny za wodę oraz ścieki na niezmienionym poziomie.

W dalszej części Rada Miejska przyjęła szereg uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Następnie w punkcie dotyczącym interpelacji radni zgłaszali problemy i zapytania kierowane przez mieszkańców z poszczególnych okręgów. Jedno z pytań dotyczyło daty ponownego otwarcia basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, na które odpowiedział Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski, zaznaczając, iż wszelkie prace remontowe zostały zakończone, woda spełnia parametry techniczne, pozostały natomiast procedury, które musi dopełnić dyrekcja szkoły, aby basen mógł być włączony do użytkowania.

Komentarze:
AparatWanda
Środa, 2017-03-01 12:26
A w Zgorzelcu jak zwykle podwyżka. To już norma.
Aparatxyz
Sobota, 2017-03-11 19:35
może i kolejna podwyżka w zgorzelcu, ale i tam są najniższe stawki w regionie
Dodaj komentarz