Wielkie patriotyczne śpiewanie

Jan Paweł II powiedział: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do szczególnej miłości.

Tej miłości uczymy się przez całe życie, dlatego tak ważne jest kształtowanie już u najmłodszych poczucia przynależności i szacunku do Ojczyzny. W przeddzień 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gronowie zorganizowano 1. Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Świetlica wypełniła się po brzegi. Festiwal rozpoczął się koncertem Folk Kapeli „Góralska Hora”.

Na scenie zaprezentowało się 12 zespołów i solistów: Marcelina Baryłka, Paulina Pławska i Agata Światara z Gimnazjum w Jerzmankach, zespół folklorystyczny „Łużyczanie” oraz  Aleksandra Kociemba ze Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi, dziecięcy zespół Pieśni i Tańca „Lusatia” oraz zespół Osieckie Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, 31. Drużyna Harcerska „Szczerbatki” i 69. WDH Przystań działająca przy Hufcu ZHP Zgorzelec, zespół Wesołe Nutki oraz Aleksander Szantara ze Szkoły Podstawowej w Trójcy, Aleksandra Adamów ze Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy, grupa Słowiki i Pszczółki z Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach.

Wykonawcy zaprezentowali po jednym utworze. Pieśni takie jak: Przybyli ułani, Gdy żołnierze idą drogą, Mury, Wojenko, wojenko czy Sanitariuszka Małgorzatka wywołały w publiczności wzruszenie i wprawiły w chwile zadumy.

Jury w trzyosobowym składzie (wójt gminy Zgorzelec Piotr Machaj, przewodniczący rady gminy Zgorzelec Wojciech Dobrołowicz oraz dyrektor GOK Małgorzata Korelin) miało bardzo trudne zadanie. Każdy występ był wyjątkowy, dlatego też komisja postanowiła uhonorować wszystkich młodych wokalistów pierwszym miejscem na podium. Każdy z uczestników przeglądu otrzymał dyplom i nagrodę.

Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach, a pomysłodawcą Stowarzyszenie Strażników Ziemi Zgorzeleckiej.


Autor: red.